Οικονομία

JUMBO: Ξεπέρασε το 1 δισ. ο τζίρος

Ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ οι πωλήσεις του JUMBO το 2023, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του JUMBO, οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν στην πολιτική του Ομίλου, που επέβαλε αποκλιμάκωση των τιμών σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και συνεχίζει αποκλείοντας από τα ράφια αδικαιολογήτως υπερτιμολογημένα είδη, οδηγώντας σε αύξηση του όγκου των πωλήσεων σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Το 2023, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν σε 303,00 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση +21,88% σε σχέση με το 2022.

Η Διοίκηση θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τη διανομή μερίσματος 1,00 ευρώ (μικτό) ανά μετοχή όπου αντιπροσωπεύει το περίπου το 45% των καθαρών κερδών του Ομίλου.

Η διοίκηση του Ομίλου JUMBO δηλώνει έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο, στις προσπάθειες των κυβερνήσεων για την εναρμόνιση των τιμών με τα εισοδήματα των καταναλωτών ενώ στηρίζει κάθε πρωτοβουλία (π.χ. καλάθια εποχικών προϊόντων με εξαιρετικά μειωμένες τιμές) που στοχεύουν στην ομαλοποίηση της αγοράς αλλά και στην απρόσκοπτη λειτουργία της τροφοδοτικής αλυσίδας.

Παρότι οι ενδείξεις πωλήσεων και κερδοφορίας είναι αισιόδοξες μέχρι και σήμερα, λόγω της ρευστότητας του πολέμου στη Μέση Ανατολή η διοίκηση θα επανεξετάσει τις εκτιμήσεις της για το σύνολο του 2024 με την ανακοίνωση των πωλήσεων του Απριλίου, οι οποίες αποτυπώνουν τα τέσσερα πέμπτα της συνολικής Πασχαλινής περιόδου.

Αποτελέσματα του 2023

Οι πωλήσεις του Ομίλου ξεπέρασαν το φράγμα του 1 δισ. ευρώ. 

Το 2023, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά +13,90% σε σύγκριση με το 2022, στα 1.081,39 εκατ. Ευρώ.

Το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε 55,77% από 55,92% την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο λόγω της μικρής αποκλιμάκωσης του κόστους μεταφοράς.

Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 398,10 εκατ. ευρώ από 336,75 εκατ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση κατά +18,21%.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 303,00 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση +21,88% συγκρινόμενα με τα 248,60 εκατ. ευρώ του 2022.

Ρευστότητα

Την 31η Δεκεμβρίου 2023, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα μαζί με τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ενεργητικού του Ομίλου, ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών του από μισθώσεις, κατά το ποσό των 370,41εκατ.€ έναντι 522,48 εκατ.€ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Αυτό συνέβη επειδή η Εταιρεία εκμεταλλευόμενη την ισχυρή και υγιή οικονομική της διάρθρωση προχώρησε, τον Μάιο του 2023, στην προεξόφληση του συνόλου του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 200 εκατ €, έκδοσης 2018 και λήξης το 2026, χωρίς καμία επιβάρυνση ή άλλο κόστος.

Συνολικά οι χρηματικές διανομές για το 2023 ανήλθαν σε 2,947 ευρώ ανά μετοχή (μικτό) προ παρακράτησης νόμιμου φόρου μερισμάτων.

Πρόθεση της Διοίκησης είναι να προτείνει στους μετόχους, τη διανομή μερίσματος  1,00€ (μικτό) ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Μαρτίου 2024 η Jumbo προχώρησε στην καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής ποσού 0,60 Ευρώ ανά μετοχή.

Οι πωλήσεις του πρώτου Τριμήνου του 2024

Οι πωλήσεις του Ομίλου JUMBO κατά τον Μάρτιο 2024, εμφανίζονται αυξημένες κατά 17% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα κυρίως λόγω της εποχικότητας των πωλήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο όπου ο εορτασμός των Αποκριών φέτος ήταν στις 17 Μαρτίου (26 Φεβρουαρίου πέρυσι).

Συνολικά, στο πρώτο τρίμηνο του 2024, οι πωλήσεις του Ομίλου, ήταν αυξημένες κατά +6%.

Η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα

Ελλάδα

Τον Μάρτιο του 2024, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά +18% περίπου καθώς φέτος ο Μάρτιος περιελάβανε και τις πωλήσεις που σχετίζονται με τον εορτασμό των Αποκριών.

Συνολικά για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2024, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά +4% περίπου σε σχέση με το 2023.

Κύπρος

Οι πωλήσεις των καταστημάτων κατά τον Μάρτιο του 2024, ήταν αυξημένες κατά 27% περίπου καθώς φέτος ο Μάρτιος περιελάβανε και τις πωλήσεις που σχετίζονται με τον εορτασμό των Αποκριών.

Συνολικά οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο για το πρώτο τρίμηνο του 2024 είναι αυξημένες κατά 4% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Βουλγαρία

Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν αύξηση κατά  +10% περίπου τον Μάρτιο του 2024, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις στη Βουλγαρία για το πρώτο τρίμηνο του 2024 είναι αυξημένες κατά +10% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ρουμανία

Οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) σημείωσαν αύξηση της τάξης του +14% περίπου τον Μάρτιο του 2024, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά, οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το πρώτο τρίμηνο του 2024  είναι αυξημένες κατά +13% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Δίκτυο καταστημάτων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023, ο Όμιλος JUMBO αριθμούσε 85 καταστήματα. Τα 53 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 17 στη Ρουμανία.

Ο Όμιλος διέθετε  ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα, στην Κύπρο και Ρουμανία. Μέσω συνεργασιών, είχε παρουσία με 36 καταστήματα που φέρουν το σήμα της JUMBO, σε 7 χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και Ισραήλ).

Τον Απρίλιο του 2024, ξεκίνησε τη λειτουργία του το ανακαινισμένο υπερκατάστημα Jumbo στην Καρδίτσα όπου παρέμενε κλειστό λόγω του πρωτοφανούς πλημμυρικού φαινομένου στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2023.
 Επίσης, στην πόλη Oradea στη Ρουμανία ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο ιδιόκτητο υπερ-κατάστημα, το δεύτερο JUMBO στην πόλη.

Μέχρι το τέλος του 2024, αναμένεται να λειτουργήσουν:

  • ένα ιδιόκτητο υπερ-καταστήμα στην Λευκωσία (Κύπρος)
  • ένα ιδιόκτητο υπερ-καταστήμα στην Timisoara (Ρουμανία)
  • ένα ιδιόκτητο υπερ-καταστήμα στο Βουκουρέστι  (Ρουμανία)
  • επαναλειτουργία του καταστήματος στη Λάρισα

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button