Οικονομία

ΣΙΔΜΑ: Περισσότερες ζημιές παρά κέρδη το 2023

Αύξηση του όγκου πωλήσεων, αλλά μείωση του κύκλου εργασιών (τζίρου) της τόσο σε επίπεδο μητρικής όσο και σε επίπεδο ομίλου, σημείωσε το 2023 η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ το 2023 διαμορφώθηκε σε 231,1 εκατ. ευρώ, από 265,3 εκατ. ευρώ το 2022, μειωμένος κατά 12,9%, αντανακλώντας την μείωση της μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων χάλυβα μέσα στο 2023 κατά 18,8% σε σχέση με το 2022.

Μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, ανήλθε στα 271,8 εκατ. ευρώ έναντι 314,2  εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο, σημειώνοντας πτώση κατά 13,5%.

Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 4,9 εκατ. ευρώ από 17,8 εκατ. ευρώ το 2022, καταγράφοντας μείωση κατά 72,5%, η οποία αντικατοπτρίζει την μείωση κατά 11,9 εκατ. ευρώ (13,8 εκατ. ευρώ το 2023 από 25,7 εκατ. ευρώ το 2022) του μικτού κέρδους.

Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 4,3 εκατ. ευρώ από κέρδη 9,8 εκατ. ευρώ το 2022.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2023 ο Όμιλος επιβαρύνθηκε από αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους 2,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω αυξημένων επιτοκίων Euribor, Sofibor και Robor.

Τέλος τα αποτελέσματα του έτους επιβαρύνθηκαν από επιπλέον τόκους ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, που αφορούν την απόσβεση της λογιστικής αντιμετώπισης της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, το 2021.

Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική το 2023 διαμορφώθηκε σε 158,3 εκατ. ευρώ από 173,0 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,5%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε 199,0 εκατ. ευρώ από 221,7 εκατ. ευρώ το 2022, μειωμένος κατά 10,4%.

Και εδώ η πτώση οφείλεται καθαρά στην αποκλιμάκωση της μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων χάλυβα κατά τη διάρκεια του 2023.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ, από 12,7 εκατ. ευρώ το 2022 λόγω της ισόποσης μείωσης του μικτού κέρδους, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 3,1 εκατ. ευρώ από κέρδη 5,8 εκατ. ευρώ το 2022.

Στην μείωση των κερδών προ φόρων συνεισέφερε, όπως είπαμε και παραπάνω, η χρηματοοικονομική επιβάρυνση λόγω αυξημένων επιτοκίων ύψους 1,9 εκατ. ευρώ. 

Επίσης, και σε επίπεδο μητρικής, τα αποτελέσματα του έτους επιβαρύνθηκαν από τις αποσβέσεις -ύψους 1,6 εκατ. ευρώ- της λογιστικής αντιμετώπισης της  αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, το 2021.

Αναφορικά με τις θυγατρικές των Βαλκανίων, η SIDMA Bulgaria το 2023 παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 19%, στα 45,1 εκατ. ευρώ έναντι 55,7 εκατ. ευρώ το 2022, με τη μέση τιμή πώλησης χαμηλότερη κατά 20% σε σχέση με αυτήν του 2022.

Το EBITDA της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 555 χιλ. ευρώ από 3.184 χιλ. ευρώ το 2022, μειωμένο κατά 2.629 χιλ. ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν οριακά θετικά σε 3 χιλ. ευρώ έναντι των 2.604 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Η μείωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση του μικτού κέρδους κατά 54% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ή κατά 2.530 χιλ. ευρώ σε απόλυτο νούμερο.

Η δε SIDMA Romania το 2023 παρουσίασε και αυτή μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 24%, στα 28, εκατ. ευρώ έναντι 37,8 εκατ. ευρώ το 2022, με τη μέση τιμή πώλησης χαμηλότερη κατά 20%.

Τα λειτουργικά της αποτελέσματα (EBITDA) διαμορφώθηκαν αρνητικά στα 317 χιλ. ευρώ από θετικά 1.911 χιλ. ευρώ το 2022, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1.245 χιλ. ευρώ από κέρδη 1.405 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η μείωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων και εδώ οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση του μικτού κέρδους κατά 64% (ή κατά 2.086 χιλ. ευρώ) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ενώ στα ζημιογόνα αποτελέσματα συνεισέφεραν τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους 242 χιλ. ευρώ λόγω αυξημένων επιτοκίων Euribor και Robor.

Σημειώνεται, τέλος, ότι τα ίδια κεφάλαια σε επίπεδο Εταιρείας ανήλθαν σε 25,7 εκατ. ευρώ, η ρευστότητα του Ομίλου στα 7,0 εκατ. ευρώ, ενώ οι δανειακές του υποχρεώσεις στα 80,3 εκατ. ευρώ, ήτοι στο 30% του κύκλου εργασιών.

To άρθρο ΣΙΔΜΑ: Περισσότερες ζημιές παρά κέρδη το 2023 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button